Vegbygging
Concept

Identifier
https://psi.norge.no/los/ord/vegbygging
Scheme

Labels

Preferred
en
 • Road building
nb
 • Vegbygging
nn
 • Vegbygging
Hidden
nb
 • Avkjøringstillatelse
 • Avkjørsel
 • Brobygging
 • Landbruksveg
 • Landbruksvei
 • Skogsbilvei
 • Skogsveg
 • Skogsvei
 • Skogveg
 • Skogvei
 • Tunnelbygging
 • Veibygging
nn
 • Avkøyring
 • Avkøyringsløyve
 • Avkøyrselløyve
 • Brubygging
 • Landbruksveg
 • Landbruksvei
 • Skogsbilveg
 • Skogsbilveg
 • Skogsveg
 • Skogsveg
 • Skogsveg
 • Skogveg
 • Tunellbygging
 • Vegbygging

Documentation

Note
nb
 • Tillatelser til bygging av private veier som landbruksveier og utvikling av det kommunale veinettet.
nn
 • Løyve til bygging av private vegar som landbruksvegar og utvikling av det kommunale vegnettet.

Relations

Related
Broader